Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu prezentującym prawidłowe sposoby postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Uwaga: usuwanie wyrobów zawierających azbest musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia osób wykonujących te prace, osób postronnych, ani nie powodowało zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Niniejsze szkolenie nie uprawnia do wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Szkolenie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach zadań wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"